FAQ


Za što se može podnijeti na zahtjev za povrat PDV-a?

Hrvatski obveznik PDV-a koji u Republici Hrvatskoj obavlja transakcije na temelju kojim ima pravo na odbitak pretporeza ima pravo na povrat zaračunanog PDV-a za dobra i usluge koja su mu isporučili ili obavili drugi porezni obveznici u državama članicama EU ili za dobra uvezena u druge države članice.


U kojem roku se mora podnijeti zahtjev za povrat PDV-a?

Za ostvarenje povrata PDV-a u državama članicama EU hrvatski porezni obveznik podnosi zahtjev za povrat najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata.


Koje je razdoblje povrata?

Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti kraće od 3 kalendarska mjeseca zaredom. Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje kraće od 3 mjeseca ako to razdoblje obuhvaća kraj kalendarske godine.


Za koji iznos se može zatražiti povrat PDV-a?

Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata kraće od jedne kalendarske godine, ali ne kraće od 3 mjeseca, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne smije biti manji od 400 eura (3.100,00 kuna). Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine ili na ostatak kalendarske godine, iznos PDV-a ne smije biti manji od 50 eura (400,00 kuna).


Trebaju li se priložiti računi?

Država članica povrata može tražiti od podnositelja zahtjeva da elektroničkim putem dostavi presliku računa ili uvoznog dokumenta zajedno sa zahtjevom za povrat ako je oporezivi iznos računa ili uvoznom dokumentu jednak 1.000 eura ili više, ili protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti. Ako se račun odnosi na gorivo, prag je 250 eura ili protuvrijednost tog iznosa u nacionalnoj valuti.


U kojem roku se dobiva povrat PDV-a?

Država članica povrata obavještava podnositelja o svojoj odluci da odobri ili odbije zahtjev za povrat u roku od 4 mjeseca od njegova primitka od strane te države članice, a najviše u roku od 8 mjeseci ako se traže dodatne informacije. 


Da li je dozvoljen drugi godišnji zahtjev za povrat PDV-a?

Tijekom jedne godine dozvoljeno je podnijeti ukupno četiri zahtjeva za povrat (jedan po kvartalu). Također je dozvoljeno podnositi više zahtjeva za povrat u istom razdoblju, a za isto razdoblje, dokle god to razdoblje ne prelazi godinu dana.

CroatianEnglish