Povrat poreza iz EU

U praksi često susrećemo kako porezni obveznici koji prilikom službenih putovanja koriste usluge u drugim državama članicama EU plaćaju PDV na takve usluge. Znate li da porezni obveznici imaju pravo tražiti povrat plaćenog PDV-a na troškove ostvarene u inozemstvu?

 
POVRAT INOZEMNOG PDV-a

Člankom 74. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u državi članici EU mogu ostvariti povrat PDV-a iz druge države članice EU. Povrat PDV-a vrši se po osnovi različitih troškova za niz usluga kao što su hotelski smještaj, najam vozila, kotizacije za sajmove i kongrese, gorivo, cestarine, parking i slično. Svaki poduzetnik koji je obveznik PDV-a ima pravo na povrat PDV-a pod određenim uvjetima:

  • upisan je u registar poreznih obveznika za razdoblje u kojem traži povrat PDV-a;
  • ne obavlja isporuke za koje nije dopušten odbitak pretporeza; i
  • nije mali porezni obveznik u smislu Zakona o PDV-u.
 
NAČIN, ROKOVI I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice mora se podnijeti najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata. Prema članku 70. Zakona o PDV-u, zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata kraće od jedne kalendarske godine, ali ne kraće od tri mjeseca, može se podnijeti ako iznos PDV-a za koji se traži povrat nije manji od 3.100,00 kuna (400,00 EUR). Prema istom članku, zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine, može se podnijeti ako iznos PDV-a za koji se traži povrat nije manji od 400,00 kuna (50,00 EUR). U roku od najviše osam mjeseci od primitka zahtjeva za povrat PDV-a, porezna uprava države u kojoj se traži povrat poreza donosi rješenje o tome je li zahtjev odobren u cijelosti ili djelomično ili nije odobren. Ako je zahtjev za povrat PDV-a odobren, povrat odobrenog iznosa se izvršava najkasnije u roku od 10 radnih dana po isteku gore spomenutog roka.

 
POSEBNOSTI ZEMALJA IZ REGIJE

Zahtjevi za povrat PDV-a razlikuju se od države do države, ovisno o lokalnim Zakonima i regulativi. Tako pojedine države članice EU primjenjuju ograničenja kod određenih usluga poput povrata PDV-a vezanih za gorivo, smještaj u hotelima, itd. Informacije o troškovima za koje nije moguć povrat PDV-a podnositelj zahtjeva može pronaći upitom našim stručnjacima. Za određene države povrat PDV-a je moguć samo ukoliko postoji ugovor o reciprocitetu između dvije države (potvrđena je uzajamnost na području PDV-a).

 
RJEŠENJE ZA POVRAT PDV-a

Poduzetnicima koji su prisutni na inozemnim tržištima, mogućnost povrata PDV-a omogućava uštedu od čak 1/5 inozemnih troškova budući da većina stopa PDV-a u europskim državama iznosi oko 20% (stope se kreću između 17 do 27%).

 
Za više detalja kontaktirajte nas bez obaveza na info @ vatclient.eu (bez razmaka).

 

 

CroatianEnglish